ZKUŠENOSTI

Domnívám se, že jako absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě mám k univerzitě opravdu vřelý vztah a nesmírně mi záleží na jejím dobrém jménu, neboť jsem zde strávil prakticky celý profesní život. Po praxi v Ústavu aplikací výpočetní techniky jsem v roce 1984 nastoupil na HGF VŠB, kde jsem absolvoval mimořádné studium fakulty. V dubnu 1993 jsem vykonal rigorózní zkoušky, obhájil dizertační práci a úspěšně ukončil doktorské studium. V roce 1997 jsem byl po habilitačním řízení jmenován docentem. Od roku 2000 jsem byl pověřen vedením Institutu ekonomiky a systémů řízení a od 2003 následně prorektorem VŠB – TUO pro vědu, výzkum a zahraniční spolupráci ve VV a od 2006 do 2010 prorektorem VŠB – TUO pro spolupráci s průmyslem. Významně jsem se podílel na vybudování CPIT – Centra pokročilých inovačních technologií na VŠB-TUO. Současně jsem působil jako docent a garant mnoha oborů na Institutu ekonomiky a systémů řízení, přednášel jsem předměty z oblasti teorie automatického řízení, automatizace procesů, optimalizace, umělé inteligence a teorie systémů.

Dvanáct let jsem zastupoval univerzitu v předsednictvu Rady vysokých škol, z toho 6 let jako místopředseda pro VaV, 6 let jsem působil ve Sněmu AV ČR. Mám zkušenosti z mnoha jednání s ministry, jejich náměstky, řediteli institucí a VaV agentur z celého světa.

Během své akademické dráhy jsem se snažil propagovat interdisciplinaritu ve vzdělávání a intenzivní spolupráci VŠ s průmyslem, koncipoval jsem a úspěšně akreditoval studijní obor „Systémové inženýrství v průmyslu“. Vzhledem k personální politice praktikované bývalým vedením HGF již bohužel na univerzitě aktivně nepůsobím, nicméně stále jsem školitelem 5 doktorandů na FS, 4 doktorandů na HGF a garantem doktorského studijního programu ATP na HGF. Intenzivně se také věnuji mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu a vývoji, zejména s partnery na Kyushu Univerzity ve Fukuoce, Dongguk University v Soulu a MIT v Bostonu.

Od roku 2009 jsem členem předsednictva TA ČR, kde se zaměřuji na oblast inovací a mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu a vývoji. Od letošního roku jsem řešitelem projektu H2020 – NewHoRRIzon, zaměřeného na Responsible Research and Innovation.

Díky více než třicetiletému působení na akademické půdě a ve výkonných pozicích mám nejen zkušenosti s vedením týmu lidí, s aplikacemi automatizace v průmyslu, s univerzitním životem a akademickým životem, ale také s prostředím státní správy, jakožto i s přípravou národních či mezinárodních programů výzkumu a vývoje a veřejných výzev v oblasti vědy a výzkumu.

Jednání o mezinárodní spolupráci, Tokio 2015

Jednání o mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu na KIAT 2014

Jednání s děkanem Faculty of Engineering, Kyushu University, Japonsko

 

Fárání se studenty a Japonským kolegou na dole Darkov

Fárání na uranovém dole Rožná II, Dolní Rožínka