Kontakt

doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo

 

.

Telefon: +420 597 329 330                                                                    Telefon: +420 545 132 377
E-mail: vladimir.kebo@vsb.cz                                                         E-mail: vladimir.kebo@mendelu.cz
Místnost: RD 110                                                                                           Místnost: Q3.13
budova CPIT TL1, VŠB-TUO                                                                   budova Q, Mndelova univerzita

Adresa: Centrum ENET                                                                 Adresa: ÚZPET, Agronomické fakulta
17. listopadu 15, 708 00 Ostrava                                                                   Zemědělská 1, 61300 Brno