Poděkování

Vážení členové akademické obce, vážení přátelé, dovolte mi poděkovat všem, kteří mi svým podpisem na kandidátní listinu a neformální diskuzí umožnili vstoupit do rytířské soutěže o pozici rektora VŠB-TUO. Při přípravě volebního programu jsem v uplynulém měsíci navštívil všechny fakulty a celoškolská pracoviště. Velice inspirativní byly rozhovory se studenty, doktorandy, akademiky a výzkumnými i vedoucími pracovníky […]

ŽIVOTOPIS

Osobní údaje Datum a místo narození 6. 5. 1957, Ostrava Funkce, pracoviště Akademický pracovník, docent, Mendelova univerzita v Brně Pracovník VaV, docent, VŠB-Technická univerzita Ostrava . . Dosažené vzdělání 1972 – 1976 středoškolské studium, Gymnázium, Ostrava Hladnov 1976 – 1981 inženýrské studium, VŠB Ostrava, Fakulta strojní a elektrotechnická obor: Automatizované systémy řízení ve strojírenství 1984 […]

VOLEBNÍ PROGRAM

Rektor Stojí v čele univerzity, která prostřednictvím fakult uskutečňuje akreditované studijní programy a vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Využívá zkušenosti a osobní kontakty z České republiky a zahraničí ke zvyšování kvality všech oblastí života univerzity. . Role univerzity Univerzita, jako vrcholná součást vzdělávacího systému státu, je centrem prosperity regionu, centrem vzdělanosti, nezávislého […]

ZKUŠENOSTI

Domnívám se, že jako absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě mám k univerzitě opravdu vřelý vztah a nesmírně mi záleží na jejím dobrém jménu, neboť jsem zde strávil prakticky celý profesní život. Po praxi v Ústavu aplikací výpočetní techniky jsem v roce 1984 nastoupil na HGF VŠB, kde jsem absolvoval mimořádné studium fakulty. V dubnu […]

STRATEGIE A PRIORITY

V oblasti personální politiky se budu snažit o to, aby byli pracovníci motivováni podávat kvalitní výkony, což mohou jen tehdy, kdy je naplněna potřeba pocitu jistoty a sounáležitosti s univerzitou a jejími pracovišti. Budu se snažit a udělám maximum pro to, aby garanti oborů a významné osobnosti univerzity dostávali pracovní smlouvu na dobu neurčitou, aby se […]