Poděkování

Vážení členové akademické obce, vážení přátelé,

dovolte mi poděkovat všem, kteří mi svým podpisem na kandidátní listinu a neformální diskuzí umožnili vstoupit do rytířské soutěže o pozici rektora VŠB-TUO. Při přípravě volebního programu jsem v uplynulém měsíci navštívil všechny fakulty a celoškolská pracoviště. Velice inspirativní byly rozhovory se studenty, doktorandy, akademiky a výzkumnými i vedoucími pracovníky školy. Společně jste mi pomohli definovat problémy, které Vás trápí a možné cesty k jejich nápravě, jejichž reflexi můžete nalézt v mém volebním programu.

Ještě jednou všem děkuji za cenné podněty do další práce a těším se na společné budování naší krásné univerzity – Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.“

 

Moc děkuji a přeji hezký den.

Vladimír Kebo